mainfoto01 mainfoto02 mainfoto03 mainfoto05 mainfoto06 mainfoto07 mainfoto08 mainfoto09
Image Slider Module Joomla by WOWSlider.com v2.0

Služby

Hadbábna & spol., Advokátska kancelária, s.r.o.

JUDr. Oľga Hadbábna

Sme stabilná a rozvíjajúca sa advokátska kancelária, ktorá si zakladá na svojej dobrej povesti a dlhoročných skúsenostiach, ktoré kombinuje s moderným a flexibilným prístupom ku klientovi a jeho právnemu problému.

Sídlom kancelárie je mesto Žilina, ale vzhľadom na spoluprácu s partnerskými kanceláriami v iných regiónoch, ako aj flexibilitu vlastného pracovného tímu, dokážeme efektívne a úspešne poskytovať právne služby na celom území Slovenskej republiky pre široký okruh klientov s najrôznejšími právnymi otázkami a problémami.

Kľúčovým princípom pri poskytovaní právnej pomoci každému klientovi je dodržiavať prísnu profesionálnu povinnosť mlčanlivosti, uchovať všetky záležitosti klientov a informácie o nich, bez ohľadu na ich povahu, ako prísne dôverné.

Naším cieľom je nielen vyriešiť klientov individuálny právny problém, ale predovšetkým poskytnúť mu optimálne a komplexné právne riešenie. Osobitný dôraz kladieme na prevenciu a predchádzanie neželaným právnym komplikáciám. Pri napĺňaní tohto cieľa vždy postupujeme s vynaložením profesionálnej odbornej starostlivosti v snahe efektívne hájiť právne záujmy klienta.

JUDr. Oľga Hadbábna
JUDr. Oľga Hadbábna

 

Blog

Odstúpenie od zmluvy

Pod pojmom zmluva si predstavujeme niekoľkostranovú listinu. Tento pohľad nie veľmi zodpovedá právnemu chápaniu zmluvy. Ak vynecháme exkurz do právnej teórie, zhodneme sa, že...

Čitať článok →

Vyporiadanie BSM dohodou manželov

Úmysel uzatvoriť manželstvo patrí k jedným z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré človek vo svojom živote urobí. Nie každý si je vedomý závažnosti...

Čitať článok →
Ďalšie články
 

Profil

Motto: Ignorare leges est lata culpa - Nepoznať zákony je hrubá nedbanlivosť

Advokátsku kanceláriu založila JUDr. Oľga Hadbábna v roku 1990 v Žiline s cieľom pomáhať občanom, obchodným spoločnostiam a iným fyzickým a právnickým osobám domôcť sa svojich práv a právom chránených záujmov.

Počas existencie advokátskej kancelárie sme nadviazali mnoho profesionálnych partnerstiev s inými advokátskymi kanceláriami a so spoločnosťami a subjektmi, ktoré sa zaoberajú rôznorodou činnosťou, najmä s dôrazom na daňové poradenstvo a správne vedenie účtovníctva.

Viac informácií

Kontakt

JUDr. Oľga Hadbábna & spol.
advokátska kancelária
LIVING centrum (3. poschodie)
Prielohy 1012/1C
010 07 Žilina

tel. +421 41 5622 467
fax +421 41 5622 467
e-mail: office@hadbabna.sk
            office@hadbabny.sk

Napíšte nám