mainfoto01 mainfoto02 mainfoto03 mainfoto05 mainfoto06 mainfoto07 mainfoto08 mainfoto09
Image Slider Module Joomla by WOWSlider.com v2.0

Služby

Blog

Reklamácia jedla v reštaurácii

Určite sa už každý z nás ocitol v situácii, že jedlo v reštaurácii bolo presolené, nedovarené alebo nedopečené, prípadne nespĺňalo iné kvalitatívne požiadavky. Niektorí zákazníci si v takom prípade ponadávajú a odídu bez ponechania sprepitného, iní upozornia obsluhujúceho, v najhoršom prípade zákazník s grimasou pri každom súste jedlo v tichosti pretrpí, zaplatí a odíde. Mnoho ľudí možno ani nevie, že aj v takýchto prípadoch má zákazník právo objednané jedlo reklamovať.

Je potrebné si uvedomiť, že ide o rovnaký princíp, ako napr. pri kúpe tovaru v obchode. V takom prípade by ste vadný tovar určite reklamovali, prečo to teda neurobiť aj v prípade nespokojnosti so službami reštauračných či iných stravovacích zariadení?

Postup pri reklamácii služieb, a to nielen v stravovacích zariadeniach, je obdobný ako pri reklamácii tovaru a je upravený v zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Prevádzkovateľ stravovacej služby má povinnosť najmä poskytovať služby v bežnej kvalite, správne účtovať ceny a zabezpečovať hygienické podmienky pri poskytovaní služieb. Je tiež povinný zákazníka riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi.

Zákazník môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni prevádzkovateľa stravovacej služby. V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie, najčastejšie ide o vedúceho prevádzky. Ak zákazník uplatní reklamáciu, prevádzkovateľ stravovacieho zariadenia alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť zákazníka o jeho právach, určiť spôsob vybavenia reklamácie a vydať zákazníkovi písomné potvrdenie o prijatí reklamácie.

Vzhľadom na charakter reklamovaného produktu by mal prevádzkovateľ vybaviť reklamáciu ihneď, a to tak, že poskytne zákazníkovi náhradné jedlo v dobrej kvalite, resp. iné jedlo z ponuky reštaurácie. Ak nemožno vybaviť reklamáciu týmto spôsobom, má prevádzkovateľ povinnosť vyúčtovať zákazníkovi cenu len toho jedla, ktoré zákazník nereklamoval, resp. vrátiť zákazníkovi peniaze za reklamované jedlo, ak už zaplatil. V tejto súvislosti je však potrebné podotknúť, že jedlo je možné reklamovať len vtedy, ak skutočne trpí kvalitatívnymi vadami. Ak zákazníkovi z jeho vlastného subjektívneho pohľadu jedlo nechutí, avšak spĺňa všetky kvalitatívne požiadavky, ktoré sa na daný druh jedla kladú, nie je možné ho reklamovať.

Aj v prípade pozitívneho vybavenia reklamácie sa však môže stať, že „šikovný“ prevádzkovateľ vybaví reklamáciu vo svoj prospech. V praxi sa často stretávame s tým, že napr. cena obedového menu je v jedálnom lístku určená 1 sumou, no na pokladničnom bločku je táto suma už rozdelená na cenu za polievku a cenu za hlavné jedlo. Prípadnú reklamáciu teda prevádzkovateľ vybaví tak, že vráti zákazníkovi tú sumu, ktorá je uvedená na pokladničnom bločku. Môže sa teda pokojne stať, že ak si prevádzkovateľ účtuje na pokladničnom bločku napr. cenu polievky 10 centov a zákazník reklamuje práve polievku, prevádzkovateľ mu vráti sumu 10 centov. Takéto konanie prevádzkovateľa by bolo možné kvalifikovať ako klamanie spotrebiteľa. V takom prípade je potrebné žiadať riadnu zľavu z ceny jedla, nakoľko nemožno od zákazníka spravodlivo požadovať, aby zaplatil celú cenu obeda, keďže v podstate polovicu z neho reklamoval.

Ak teda v budúcnosti natrafíte v stravovacom zariadení na presolenú polievku, rozvarené cestoviny či pripálené mäso, nezľaknite sa ľahostajného prístupu či nebodaj zastrašovania obsluhujúceho personálu alebo vedúceho prevádzky. Trvajte na svojich právach a prípadný nezákonný postup podnikateľov ohláste na príslušnom inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie.

 


← Späť na zoznam článkov

Ďalšie články

Uplatnenie náhrady škody v trestnom konaní

Mnohí z vás určite vedia, že ak vám vznikla škoda, či už majetková alebo nemajetková, môžete si uplatniť jej náhradu žalobou v občianskom súdnom konaní. Avšak zrejme...

Čitať článok →

Reklamácia jedla v reštaurácii

Určite sa už každý z nás ocitol v situácii, že jedlo v reštaurácii bolo presolené, nedovarené alebo nedopečené, prípadne nespĺňalo iné kvalitatívne...

Čitať článok →

Čo robiť, keď sa ozve exekútor

Z pohľadu verejnosti je súdny exekútor azda najmenej obľúbeným právnickým povolaním, najmä preto, že v očiach bežného človeka ide o osobu, ktorá...

Čitať článok →

Odstúpenie od zmluvy

Pod pojmom zmluva si predstavujeme niekoľkostranovú listinu. Tento pohľad nie veľmi zodpovedá právnemu chápaniu zmluvy. Ak vynecháme exkurz do právnej teórie, zhodneme sa, že...

Čitať článok →

Ochrana spotrebiteľa

V posledných rokoch sa čoraz častejšie dostáva do popredia problematika postavenia a ochrany spotrebiteľa ako subjektu ohrozeného nekalými praktikami obchodníkov, resp. poskytovateľov služieb....

Čitať článok →
Všetky články