mainfoto01 mainfoto02 mainfoto03 mainfoto05 mainfoto06 mainfoto07 mainfoto08 mainfoto09
Image Slider Module Joomla by WOWSlider.com v2.0

Služby

Blog

Reklamácia jedla v reštaurácii

Určite sa už každý z nás ocitol v situácii, že jedlo v reštaurácii bolo presolené, nedovarené alebo nedopečené, prípadne nespĺňalo iné kvalitatívne požiadavky. Niektorí zákazníci si v takom prípade ponadávajú a odídu bez ponechania sprepitného, iní upozornia obsluhujúceho, v najhoršom prípade zákazník s grimasou pri každom súste jedlo v tichosti pretrpí, zaplatí a odíde. Mnoho ľudí možno ani nevie, že aj v takýchto prípadoch má zákazník právo objednané jedlo reklamovať.

Je potrebné si uvedomiť, že ide o rovnaký princíp, ako napr. pri kúpe tovaru v obchode. V takom prípade by ste vadný tovar určite reklamovali, prečo to teda neurobiť aj v prípade nespokojnosti so službami reštauračných či iných stravovacích zariadení?

Postup pri reklamácii služieb, a to nielen v stravovacích zariadeniach, je obdobný ako pri reklamácii tovaru a je upravený v zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Prevádzkovateľ stravovacej služby má povinnosť najmä poskytovať služby v bežnej kvalite, správne účtovať ceny a zabezpečovať hygienické podmienky pri poskytovaní služieb. Je tiež povinný zákazníka riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi.

Zákazník môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni prevádzkovateľa stravovacej služby. V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie, najčastejšie ide o vedúceho prevádzky. Ak zákazník uplatní reklamáciu, prevádzkovateľ stravovacieho zariadenia alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť zákazníka o jeho právach, určiť spôsob vybavenia reklamácie a vydať zákazníkovi písomné potvrdenie o prijatí reklamácie.

Vzhľadom na charakter reklamovaného produktu by mal prevádzkovateľ vybaviť reklamáciu ihneď, a to tak, že poskytne zákazníkovi náhradné jedlo v dobrej kvalite, resp. iné jedlo z ponuky reštaurácie. Ak nemožno vybaviť reklamáciu týmto spôsobom, má prevádzkovateľ povinnosť vyúčtovať zákazníkovi cenu len toho jedla, ktoré zákazník nereklamoval, resp. vrátiť zákazníkovi peniaze za reklamované jedlo, ak už zaplatil. V tejto súvislosti je však potrebné podotknúť, že jedlo je možné reklamovať len vtedy, ak skutočne trpí kvalitatívnymi vadami. Ak zákazníkovi z jeho vlastného subjektívneho pohľadu jedlo nechutí, avšak spĺňa všetky kvalitatívne požiadavky, ktoré sa na daný druh jedla kladú, nie je možné ho reklamovať.

Aj v prípade pozitívneho vybavenia reklamácie sa však môže stať, že „šikovný“ prevádzkovateľ vybaví reklamáciu vo svoj prospech. V praxi sa často stretávame s tým, že napr. cena obedového menu je v jedálnom lístku určená 1 sumou, no na pokladničnom bločku je táto suma už rozdelená na cenu za polievku a cenu za hlavné jedlo. Prípadnú reklamáciu teda prevádzkovateľ vybaví tak, že vráti zákazníkovi tú sumu, ktorá je uvedená na pokladničnom bločku. Môže sa teda pokojne stať, že ak si prevádzkovateľ účtuje na pokladničnom bločku napr. cenu polievky 10 centov a zákazník reklamuje práve polievku, prevádzkovateľ mu vráti sumu 10 centov. Takéto konanie prevádzkovateľa by bolo možné kvalifikovať ako klamanie spotrebiteľa. V takom prípade je potrebné žiadať riadnu zľavu z ceny jedla, nakoľko nemožno od zákazníka spravodlivo požadovať, aby zaplatil celú cenu obeda, keďže v podstate polovicu z neho reklamoval.

Ak teda v budúcnosti natrafíte v stravovacom zariadení na presolenú polievku, rozvarené cestoviny či pripálené mäso, nezľaknite sa ľahostajného prístupu či nebodaj zastrašovania obsluhujúceho personálu alebo vedúceho prevádzky. Trvajte na svojich právach a prípadný nezákonný postup podnikateľov ohláste na príslušnom inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie.

 


← Späť na zoznam článkov

Ďalšie články

Ako si (s)právne zabezpečiť dovolenku?

Prvým a kľúčovým krokom pri realizácii dovolenkových snov je výber cestovnej kancelárie. Na trhu ich aktuálne pôsobí nespočetne veľa, je teda nutné starostlivo prehodnotiť,...

Čitať článok →

Dohoda o užívaní spoločnej veci v podielovom spoluvlastníctve

Podielové spoluvlastníctvo je pojem, ktorý pozná už zrejme každý z nás. Jeho podstata spočíva v tom, že subjektom vlastníckeho práva je viacero fyzických či právnických...

Čitať článok →

Práva a povinnosti policajta

V predchádzajúcej časti právnej rubriky Žilinského večerníka sme vám avizovali, že sa budeme venovať ďalšej skupine verejných činiteľov pridržiavajúcich sa...

Čitať článok →

Vyporiadanie BSM dohodou manželov

Úmysel uzatvoriť manželstvo patrí k jedným z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré človek vo svojom živote urobí. Nie každý si je vedomý závažnosti...

Čitať článok →

Čo neopomenúť pri kúpe bytu

Kúpa bytu vzhľadom na výšku a povahu investície patrí medzi závažnejšie rozhodnutia v živote človeka. Tak ako každá transakcia, má svoje špecifiká,...

Čitať článok →
Všetky články