mainfoto01 mainfoto02 mainfoto03 mainfoto05 mainfoto06 mainfoto07 mainfoto08 mainfoto09
Image Slider Module Joomla by WOWSlider.com v2.0

Služby

Blog

Obchodník verzus zákazník

Pri prechádzke mestom, po ceste do práce či do školy alebo počas nákupov v obchodných centrách už môžeme z výkladov najrôznejších obchodov oblečených do rúcha vianočných ozdôb vidieť, že čas Vianoc sa k nám rúti neprimeranou rýchlosťou. Napriek zaneprázdnenosti, v akej dnes žijeme, nám šikovní obchodníci v dostatočnom časovom predstihu vtláčajú do povedomia potrebu pripravovať darčeky pod stromček pre našich najbližších alebo aj pre samých seba.

Kúpa vianočného darčeka alebo akejkoľvek inej veci nie je, samozrejme, nič zložité ani nepríjemné. Práve naopak. Čo ale v prípade, že sa nám kúpený tovar zrazu nepozdáva, oblečenie pre blízkeho nie je podľa jeho vkusu alebo sa vám stal prípad, že ste niekomu niečo kúpili, alebo ste vy sami dostali rovnaký darček od viacerých osôb? V takomto prípade síce s nadšením darcovi poďakujete, avšak v tichosti už rozmýšľate, ako darček vymeníte alebo jeho vrátením zaň dostanete naspäť peniaze.

V dnešnom vydaní našej právnej rubriky si preto povieme, kedy máte právo na odstúpenie od zmluvy v prípade kúpenej veci, či kedy máte nárok na vrátenie peňazí alebo výmenu daru.

Ak sa vám nepáči farba svetra, ktorý ste si ako darček našli pod vianočným stromčekom, alebo vám nesedí jeho veľkosť, nie je to dôvod, pre ktorý máte nárok na jeho výmenu alebo vrátenie. Môžete sa, samozrejme, o to pokúsiť, avšak záleží iba na obchodníkovi a jeho vôli, či vám víde v ústrety alebo nie. Pravidlá sú totiž nastavené tak, že pri kúpe tovaru v tzv. kamenných obchodoch obchodník nie je povinný vám zakúpený a nepoškodený tovar vymeniť za iný vhodný alebo vám vrátiť zaň peniaze.

Vzhľadom na skutočnosť, že záleží iba na vôli obchodníka, u ktorého bol tovar kúpený, či vám poskytne iný tovar alebo peniaze, môže si sám stanoviť podmienky, za ktorých tak urobí. Môže trvať na tom, aby bol pôvodný tovar v riadnom originálnom balení, prípadne, aby na ňom zostala nepoškodená „visačka“ a takmer vo všetkých prípadoch musíte mať pri sebe pokladničný doklad preukazujúci nákup tohto tovaru. Preto najmä pri daroch, aj keď vám to možno príde nezdvorilé, nehanbite sa a neváhajte sa opýtať darcu, či si pokladničný doklad odložil a ak áno, či vám ho môže dať. Je nutné upozorniť vás, že ak by ste aj podmienky obchodníka splnili, nie vždy sa vám podarí presvedčiť ho, aby vám za tovar vrátil peniaze, samozrejme, pokiaľ nejde o vadný tovar. Preto treba byť radšej uzrozumený s tým, že sa vám podarí prinajmenšom tovar vymeniť za iný, ktorý sa vám bude hodiť viac alebo bude podľa vášho vkusu. Treba mať na pamäti, že „zákazník obdarovaný“ nemá voči obchodníkovi žiadne nároky na vrátenie peňazí alebo výmenu tovaru, ktorý je bez vád.

Aby ste dosiahli svoje, najlepšiu formu, akú môžete voči obchodníkovi zvoliť je slušnosť. Je tiež potrebné, aby ste dlho nečakali a hneď v prvý pracovný deň po vianociach (pokiaľ obchodník nemá cez sviatky zatvorenú predajňu aj počas týchto dní) sa dostavili do predajne obchodníka a vec riešili. Niektorí obchodníci sú dokonca naklonení ku vzájomnej dohode so zákazníkom, že pri kúpe tovaru, ktorý má mať povahu darčeka, je možné v prípade, že sa zákazník pre obdarovaného netrafí do toho pravého orechového, tento tovar vrátiť alebo vymeniť. Preto nie je nikdy na škodu sa na túto informáciu obchodníka opýtať. Musíme vás však opäť upozorniť, že napriek prísľubu obchodníka s vrátením alebo výmenou darčeka, takýto prísľub nie je pre obchodníka záväzný. Ak by sa vám niečo podobné stalo, nebuďte preto prekvapení. Ako sme už skôr uviedli, v prípade kúpy tovaru v bežných kamenných obchodoch, obchodník nie je povinný robiť pre vás láskavosti takéhoto typu a je len na jeho vôli, ako sa vysporiada s vašou požiadavkou.

Pokiaľ ide o kúpu tovaru – darčeka na internete alebo prostredníctvom zásielkového predaja, tu je situácia iná. Pri forme takejto kúpy legislatíva chráni spotrebiteľa oveľa širšie.

Zákon definuje zmluvu uzavieranú na diaľku ako zmluvu, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je, najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, fax, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta.

Od takto uzavretej zmluvy ste ako spotrebiteľ oprávnení bez uvedenia dôvodu odstúpiť, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti, teda ak ste boli ako zákazníci riadne poučení, napríklad o práve odstúpiť od takej zmluvy. Ak si predávajúci splnil voči vám informačné povinnosti dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, ste oprávnení odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa, keď si voči vám predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti. Ak predávajúci voči vám nesplní informačné povinnosti ani dodatočne, ste oprávnení odstúpiť od zmluvy po uplynutí lehoty 12 mesiacov a 14 dní odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie, teda po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Ak by ste teda chceli vrátiť darček, o ktorom viete, že bol kúpený cez internet, odporúčame, aby ste ho zabalili do pôvodného obalu spolu s kompletným príslušenstvom, ak také k nemu patrí, pripojte písomné odstúpenie od zmluvy spolu s číslom vášho bankového účtu a odošlite, pokiaľ možno čo najrýchlejšie na adresu obchodníka – internetového obchodu.

Napriek uvedenému považujeme za potrebné podotknúť, že aj v prípade nákupu cez internetový obchod existujú komodity, resp. tovary, na ktoré sa nami uvedený a odporúčaný postup neaplikuje. Tovary alebo služby, pri kúpe ktorých nemôžete, resp. nemáte právo na odstúpenie od zmluvy a z toho plynúci nárok na vrátenie peňazí, sú napríkad služby, ktoré sa už začali poskytovať alebo plniť, tovar zhotovený podľa vlastných osobitných požiadaviek zákazníka “tovar na zákazku”, tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze, audiovizuálne dielo (film na DVD), zvukový záznam (CD vašej obľúbenej kapely) alebo knihy. Odpoveď na otázku “prečo” je jednoduchá. Film na DVD si pozriete, hudbu na CD si vypočujete a obsah knihy si prečítate. Týmito úkonmi tovar “spotrebujete”.

Celkom iná je situácia, keď po rozbalení darčeka zistíte, že darček je vadný, to znamená, že trpí takou objektívnou vadou, ktorá nevznikla silným nárazom hodenia pod vianočný stromček, alebo vypadnutím z ruky pri vzrušení z rozbaľovania. Ak sa vám stane, že darček je síce pekný, ale je nefunkčný, hovoríme o vadách tovaru a o zodpovednosti predávajúceho za tieto vady tovaru. Všeobecne platí záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je v záručnom liste stanovená iná záručná doba, ktorá môže byť kratšia alebo dlhšia.

Pri odstrániteľnej vade máte nárok, aby bola táto vada predávajúcim bezplatne, včas a riadne odstránená, alebo môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny tovaru. V prípade neodstrániteľnej vady ide o takú vadu veci, pre ktorú nie je možné vec riadne používať. Vtedy máte právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie peňazí. To isté platí, ak najskôr síce pôjde o odstrániteľnú vadu, avšak aj napriek tomu, že ju predávajúci odstráni, táto sa opakovane (3-krát) na tovare prejaví. Aj v takom prípade máte právo na odstúpenie od zmluvy.

Ochrana spotrebiteľa je už síce pertraktovanou témou, napriek tomu sa každý deň vyskutujú stále nové prípady. Hlavne treba mať na pamäti, aký tovar kupujete, či ho kupujete v kamennom obchode alebo prostredníctvom internetového obchodu, pretože postup pri uplatňovaní vašich nárokov je pri každom z týchto spôsobov kúpy tovaru iný.

 


← Späť na zoznam článkov

Ďalšie články

Ochrana spotrebiteľa

V posledných rokoch sa čoraz častejšie dostáva do popredia problematika postavenia a ochrany spotrebiteľa ako subjektu ohrozeného nekalými praktikami obchodníkov, resp. poskytovateľov služieb....

Čitať článok →

Práva a povinnosti policajta

V predchádzajúcej časti právnej rubriky Žilinského večerníka sme vám avizovali, že sa budeme venovať ďalšej skupine verejných činiteľov pridržiavajúcich sa...

Čitať článok →

Obchodník verzus zákazník

Pri prechádzke mestom, po ceste do práce či do školy alebo počas nákupov v obchodných centrách už môžeme z výkladov najrôznejších obchodov oblečených do...

Čitať článok →

Kam radšej bez kolies

Podľa prvého z menovaných predpisov, na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, je zakázaný vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou,...

Čitať článok →

Reklamácia jedla v reštaurácii

Určite sa už každý z nás ocitol v situácii, že jedlo v reštaurácii bolo presolené, nedovarené alebo nedopečené, prípadne nespĺňalo iné kvalitatívne...

Čitať článok →
Všetky články