mainfoto01 mainfoto02 mainfoto03 mainfoto05 mainfoto06 mainfoto07 mainfoto08 mainfoto09
Image Slider Module Joomla by WOWSlider.com v2.0

Services

Profile

Profil

Motto: Ignorare leges est lata culpa
To be ignorant of the law is gross negligence

Advokátsku kanceláriu založila JUDr. Oľga Hadbábna v roku 1990 v Žiline s cieľom pomôcť občanom, obchodným spoločnostiam a iným fyzickým a právnickým osobám domôcť sa svojich práv a právom chránených záujmov. Cieľom advokátskej kancelárie bolo pri jej založení, a je tomu tak aj dnes, nielen vyriešiť klientov jednotlivý právny problém, ale predovšetkým poskytnúť mu optimálne a komplexné právne riešenie. Svojim klientom vždy odporúčame a smerujeme ich k tomu, aby predchádzali neželaným právnym komplikáciám a aby konzultovali svoje právne záležitosti preventívne.

The law office was established by JUDr. Oľga Hadbábna in 1990 in Žilina, with a view to assist citizens, companies and other legal and natural persons in enforcing their rights and protected interests. The aim of the law office has always been not only to resolve the individual problems of clients, but, above all, to provide them with optimal and comprehensive legal solutions. We always recommend and encourage our clients to prevent undesirable legal complications, and consult their legal issues in a preventive manner.

Our law office has operated in the legal services market since 1990. Located in Žilina, we mainly provide legal services in north-western Slovakia. However, the office is also active in Bratislava and is able to operate in other Slovak towns, when necessary. During our existence, we have established many professional partnerships with other law firms engaged in various activities. In 2008, we transformed our office into a lawyers association.

 

Contact us

JUDr. Oľga Hadbábna & spol.
Law Office
LIVING centrum (3rd floor)
Prielohy 1012/1C
010 07 Žilina

tel. +421 41 5622 467
fax +421 41 5622 467
e-mail: office@hadbabna.sk
            office@hadbabny.sk

Contact us