mainfoto01 mainfoto02 mainfoto03 mainfoto05 mainfoto06 mainfoto07 mainfoto08 mainfoto09
Image Slider Module Joomla by WOWSlider.com v2.0

Služby

Profil

Profil

Motto: Ignorare leges est lata culpa
Nepoznať zákony je hrubá nedbanlivosť

Advokátsku kanceláriu založila JUDr. Oľga Hadbábna v roku 1990 v Žiline s cieľom pomáhať občanom, obchodným spoločnostiam a iným fyzickým a právnickým osobám domôcť sa svojich práv a právom chránených záujmov.

Počas existencie advokátskej kancelárie sme nadviazali mnoho profesionálnych partnerstiev s inými advokátskymi kanceláriami a so spoločnosťami a subjektmi, ktoré sa zaoberajú rôznorodou činnosťou, najmä s dôrazom na daňové poradenstvo a správne vedenie účtovníctva.

V roku 2008 sa kancelária pretransformovala na advokátske združenie a od roku 2013 pôsobíme na trhu právnych služieb v právnej forme spoločnosti s ručením obmedzeným.

Za využitia poznatkov a skúseností z dlhoročnej praxe poskytujeme klientom profesionálnu starostlivosť vo všetkých právnych oblastiach, reagujúc na aktuálne zmeny právnej úpravy, ako aj na zmeny ekonomických a spoločenských trendov.

Klientelu spoločnosti tvoria nielen domáce či zahraničné podnikateľské subjekty, ale aj iné fyzické a právnické osoby, nevynímajúc subjekty štátnej správy a jednotky územnej samosprávy.

Klientom poskytujeme kompletné právne poradenstvo vo všetkých základných odvetviach právneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj v právnych odvetviach, ktoré vzhľadom na svoj obsah a predmet úpravy nepatria medzi často využívané.

Najčastejšie sa zaoberáme problematikou obchodného práva, občianskeho práva, pracovného práva, trestného práva, správneho práva a stavebného práva. Obzvlášť sa špecializujeme na prepájanie právnych poznatkov a aspektov s podnikateľským prostredím.

Osobitný prínos pre podnikateľské subjekty predstavuje naše zameranie na podnikateľské právne poradenstvo, v rámci ktorého sme schopní pre klienta riešiť široké spektrum právnych problémov – od pracovného práva cez majetkovoprávne záležitosti či správu a vymáhanie pohľadávok až po ochranu majetku, práv a iných majetkových hodnôt v trestnom konaní.

Aby sme v rámci rozsiahlej právnej sféry poskytli našim klientom promptné a plnohodnotné právne poradenstvo, spolupracujeme s odborníkmi z oblasti účtovníctva a ekonomického poradenstva, súdnymi znalcami, notármi, exekútormi, prípadne kolegami z iných advokátskych kancelárií.

S členmi nášho tímu sa dorozumiete vo francúzskom a anglickom jazyku. V uvedených jazykoch zabezpečujeme aj poskytovanie právnej služby a vyhotovovanie právnych listín. Pracujeme tiež na tom, aby sme portfólio jazykových možností rozšírili aj o nemecký a taliansky jazyk.

 

Kontakt

JUDr. Oľga Hadbábna & spol.
advokátska kancelária
LIVING centrum (3. poschodie)
Prielohy 1012/1C
010 07 Žilina

tel. +421 41 5622 467
fax +421 41 5622 467
e-mail: office@hadbabna.sk
            office@hadbabny.sk

Napíšte nám